Uwodzenie na ulicy – Rola prezencji w uwodzeniu kobiet Mike Uwodzenie Mike Uwodzenie

Autor:

Czy nasza prezencja i to jak się ubieramy jest ważne w uwodzeniu?

5 Typowych błędów przy podejściach do kobiet + raport

"Historie z podrywu Mike" (FR-Field Report)